Ustanovitev podjetja in zaposlovanje

predstavlja podporno okolje za razvoj podjetništva, temelječega na naprednih tehnologijah. Motivira, vzpodbuja, preverja in pomaga pri realizaciji podjetniških pobud z visoko vsebnostjo znanja in potencialom rasti.

Izkušeni partnerji konzorcija Vizija d.d., Združenje YES in Replika d.o.o. bodo v namen spodbujanja inovacijsko aktivnega podjetništva in zaposlovanja v tovrstnih podjetjih v sklopu projekta Inovativni 13 izvajali aplikativna svetovanja za posamezno novo podjetje. Svetovanje je zastavljeno celovito, v daljšem obdobju ter traja skupaj vsaj 30 ur. Storitev je za svetovance brezplačna in je v celoti financirana s strani MGRT-ja oziroma SPIRIT-a.

Podrobneje so posamezne svetovalne storitve naslednje:

1. V fazi snovanja podjetniških idej konzorcij nudi pomoč pri:

 • oblikovanju idej in motiviranju potencialnih podjetnikov v ciljnih skupinah (informiranje, promocija in svetovanje),
 • preverjanju poslovne ideje (SWOT analize, analiza trga, posvetovanje s strokovnim osebjem s področja),
 • pisanju poslovnega načrta (svetovalna podjetja, pomoč strokovnjakov),
 • iskanju proizvodnih in/ali tržnih kooperantov (preko obstoječih institucij, mrež in vzpostavljenih kontaktov),
 • iskanju ustanovitvenega kapitala (banke, skladi),
 • oblikovanju družbeniške pogodbe in ostalih aktov družbe (svetovalci s področja, pravna služba),
 • vrednotenju in ocenjevanju poslovnega načrta.

 

2. Svetovanje pri zaposlovanju in samozaposlovanju inovatorjev v ustanovljenih podjetjih zajema pomoč pri:

 • samozaposlitvi podjetnika,
 • iskanju ustreznega strokovnega kadra (izvedba razpisa in izbirnega postopka),
 • oblikovanju pogodbe o zaposlitvi,
 • prijavi v zavarovanje,
 • izdelavi kariernega načrta,
 • izvedbi osnovnih usposabljanj.

 

V začetku delovanja podjetij konzorcij nudi pomoč pri:

 • izobraževanju podjetnikov (delavnice za podjetnike, poglabljanje v poslovni načrt, posvetovanje z mentorji),
 • upravnem postopku registracije (zaporedje dogodkov, aktivnosti in obrazcev),
 • pridobivanju potrebnih dovoljenj za delovanje družbe,
 • zagotavljanju infrastrukture (vključitev družbe v inkubacijski center, poslovno, pravno in finančno svetovanje, prostor, priključki, administracija, storitve, povezane z zgradbo: konferenčna soba, avdiovizualna oprema, okrepčevalnica, skladišča, parkirni prostori, vložišče, fotokopirnica, strežnik, knjižnica, varovanje ...),
 • oblikovanju predstavitvenega gradiva (papirno in elektronsko),
 • promociji podjetja (mednarodni sejmi, predstavitve, mediji),
 • pridobivanju certifikatov ustreznosti (CE, ISO, EM ...),
 • zaščiti industrijske lastnine,
 • internacionalizaciji poslovanja,
 • organizaciji poslovanja pisarne,
 • iskanju finančnih aranžmajev za poslovanje (kapitalski vložki, krediti in garancije, leasing laboratorijske in pisarniške opreme),
 • povezovanju z raziskovalnim in industrijskim okoljem (kadri, oprema).

 

Konzorcij nudi celovito storitev pri ustanavljanju in zagonu naprednih tehnoloških podjetij. Svetovalne storitve pri ustanavljanju podjetij namerava razvijati tudi v prihodnje z lastnim znanjem in v okviru strateških projektov. Svetovanje pri ustanovitvi podjetja se nadgrajuje tudi z drugimi dejavnostmi konzorcija:

 1. že v času ustanavljanja ali kasneje s spodbujanjem novih zaposlitev,
 2. s svetovanjem pri razvoju in trženju novih inovativnih izdelkov, postopkov in storitev,
 3. s svetovanjem in zastopanjem pri zaščiti intelektualne lastnine.