Razvoj in trženje inovacij

Konzorcij predstavlja podporno okolje za razvoj podjetništva, temelječega na naprednih tehnologijah. Eden glavnih ciljev konzorcija je spodbujanje razvoja inovativnih izdelkov, postopkov, storitev in tehnologij,  podpora uspešnemu trženju le-teh in ureditvi pravic intelektualne lastnine, ki je nujno potreben postopek za ustvarjanje trajnostnih konkurenčnih prednosti v Sloveniji in v mednarodnem okolju.

Sodelujoči v projektu Inovativni 13/14 bodo s strani partnerjev konzorcija lahko deležni naslednjih strokovnih storitev na področju razvijanja in pravne zaščite inovativnih rešitev:

 • Celovita podpora pri razvoju in trženju inovativnega izdelka, postopka ali storitve v obsegu 120 ur na partnerja. Storitev je sofinancirana. 60 svetovalnih ur svetovancu financirata MGRT oziroma SPIRIT. Konzorcij bo sodelujočim v projektu lahko nudil podporo pri izvajanju naslednjih razvojnih aktivnosti:
  • analizi trga,
  • identifikaciji tržnega potenciala za produkt,
  • izdelavi tržne strategije,
  • izdelavi koncepta delovanja produkta,
  • izdelavi poslovnega načrta,
  • pri pridobivanju finančnih sredstev,
  • organizaciji procesov,
  • iskanju strokovnega kadra,
  • internacionalizaciji poslovanja,
  • oblikovanju strategije razvoja,
  • prodoru na tuje trge,
  • iskanju finančnih aranžmajev za poslovanje (kapitalski vložki, krediti in garancije, leasing opreme in pohištva, forum podjetnikov in finančnikov),
  • povezovanju z raziskovalnim in industrijskim okoljem (kadri, oprema, koordinacija med direktorji podjetij)