Inovativna knjižnica

Nemalokrat se je težko osredotočiti na zares relevantne informacije v obilju gradiv, ki so pripravljena za start-up podjetnike in inovacijsko aktivna podjetja. V namen sistematizacije informacij, ki so zares pomembne za ciljne skupine in skladne z aktualnimi trendi v stroki, smo člani konzorcija SKIS pripravili izbor koristne literature za vse, ki razvijajo inovativne rešitve. Vsa priporočena branja so iz knjižnih uspešnic prerasla v idejna izhodišča poslovnih strategij, ki krojijo delovanje podjetnikov in poslovnežev na globalni ravni.


Eric Rise: The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses  

Večina novih podjetij ne preživi enega leta, a na srečo se da s pravimi pristopi temu pojavu izogniti. »The Lean Startup« je nov pristop usmerjanja strateškega razmišljanja. Jedro sporočilnosti knjige je spodbujanje podjetij, da svoj strateški razvoj in razvoj izdelkov in storitev prilagodijo drugačnim izhodiščem od tistih, ki so v tradicionalni rabi. Cilj je narediti organizacijo in razvoj čim bolj agilno in odzivno na potrebe trga. Avtor v ospredje zanimanja postavlja vprašanje, kaj porabniki resnično potrebujejo in hočejo, ter podjetjem svetuje, da je treba vizijo podjetja stalno prilagajati aktualnim odgovorom na to vprašanje. Knjiga je zasnovana zelo praktično in ponuja številne uporabne koncepte, ki so že našli mesto v najboljših poslovnih šolah na svetu.

Vir: http://www.bookdepository.com/Lean-Startup-Eric-Ries/9780670921607?b=-3&t=-20#Fulldescription-20

 

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur: Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers

Business Model Generation je priročnik za vizionarje, poslovneže, ki spreminjajo pravila igre, in vse tiste, ki izzivajo preživete poslovne modele in ustvarjajo podjetja prihodnosti. Knjiga je namenjena vsem, ki se soočajo s potrebami po radikalnih spremembah strateškega pozicioniranja na novih in obstoječih trgih. Vsebina je polna strateških orodij in inovativnih izhodišč, ki bralca spodbujajo, da vsebino aplicira na svoj primer, Intelektualni izplen branja je vzpostaviti sistematično razumevanje, kako oblikovati in implementirati spremembe v poslovnem modelu ali oblikovati nov poslovni model na podlagi zajema ugotovljenih vzvodov za generiranje konkurenčnih prednosti. Knjiga bralcu ponuja tudi odlično sistematiziran vpogled v ciljne trge, tržne poti, strateške partnerje, prihodkovne tokove, stroškovno strukturo poslovnih operacij in ključnega zajema dodane vrednosti poslovne operacije. Predstavljene so tudi aplikativne inovativne tehnike spreminjanja poslovnih modelov.  In kdo spada v »Busines Model Generation«? Vsi, ki so pripravljeni na spremembo pravil igre in na posel prihodnosti.

Vir: http://www.bookdepository.com/Business-Model-Generation-Alexander-Osterwalder/9780470876411

 

Steve Blank & Bob Orf: The Startup Owner's Manual: The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company

Startup Owner's Manual  je sistamtizacija uporabnih konceptov, ki je nastala na podlagi študij primerov in 10-letnih opazovanj uspešnih start-upov, ki so se realizacije svojih idej lotili na izviren način, ki se je izkazal za uspešnega. Knjiga vključuje koncept 'Business Model Canvas' kot hipotetično osnovo za razvoj posla, ločuje med nasveti za razvijalce mobilnih in internetnih rešitev od ustvarjalcev fizičnih rešitev (izdelki in storitve). Ti nasveti so oplemeniteni še s priporočili, kako pridobiti, obdržati in širiti bazo porabnikov na ciljnem trgu preko različnih trženjsko-komunikacijskih poti. Zanimiv je koncept »nova matematika za start-upe«: metrike, ki so pomembne za ustvarjanje rasti. The Startup Owner's Manual je sistematičen in nazoren sklop vodil, kako razviti uspešno start-up podjetje. V knjigi so podane iztočnice za razmišljanje, kam želi lastnik podjetje pripeljati naslednji teden, mesec, leto, katera tržna pot je najboljša za izbrani izdelek, kako na spletno stran podjetja privabiti ciljne kupce, kako jih spodbuditi k nakupu, kdo so pravi »prvi kupci« rešitve in zakaj je tako.  V knjigi so zbrani skoraj vsi odgovori, ki si jih zastavlja podjetnik na začetku svoje poti, ter uporabna orodja in primeri, ki mu bodo pomagala razviti lastne odgovore na vprašanja.

Vir: http://www.bookdepository.com/Startup-Owners-Manual-Steve-Blank/9780984999309?b=-3&t=-20#Fulldescription-20