Patentiranje inovacij

 • Svetovanje na področju zaščite intelektualne lastnine – svetovanje in zastopanje na področju zaščite intelektualne lastnine izvaja partner v konzorciju ITEM d.o.o., ena izmed vodilnih pravnih pisarnza patente in znamke v Sloveniji, ki na svojem področju deluje že od leta 1993. Podjetje deluje na področju mednarodnih znamk in modelov pred Svetovno organizacijo za intelektualno lastnino (WIPO), znamk in modelov Skupnosti (Evropske znamke in modeli) pred Uradom za harmonizacijo notranjega trga (OHIM) ter evropskih patentov pred Uradom za evropske patente (EPI). Svetovalna dejavnost na tem področju zajema:
  • predstavitev postopka pridobitve tujega ali domačega patenta,
  • svetovanje o obsegu in vrsti zaščite,
  • informiranje o patentnih zastopnikih,
  • pripravo vloge,
  • pomoč v postopku pridobitve patentne zaščite.
  • analiza upravičenosti zaščite industrijske lastnine,
  • svetovanje o obsegu in vrsti zaščite.