Vizija in poslanstvo projekta SKIS

Stanje na področju kreativne dejavnosti gospodarstva

Vsakemu gospodarstvu lahko konkurenčno mesto v globalni družbi zagotovi le znanje. Zato EU stremi k ustvarjanju na znanju temelječe družbe znotraj svojih meja. Kljub temu, da Slovenija spada med najuspešnejše države EU, še vedno zaostaja za najrazvitejšimi, kar zadeva inovativnost in kreativnost. Večjo konkurenčnost na globalnih trgih in s tem višji dohodek je mogoče zagotoviti le z večjo inovativnostjo gospodarstva, hitrim pretvarjanjem novega znanja in iznajdb v uporabne proizvode in storitve in ustreznimi kreativnimi dejavnostmi gospodarstva, ki obsegajo področje oblikovanja, industrijskega oblikovanja, grafičnega oblikovanja, tržne komunikacije in arhitekture. Ključni izziv je torej, kako povečati učinkovitost inovacijskega in kreativnega delovanja. Izkušnje kažejo, da ključ uspeha leži v uporabi novih tehnologij, inovacij in kreativnih aktivnosti ter s tem povečanju konkurenčnosti podjetij.

Za slovensko gospodarstvo je tako še bolj nujno, da uporablja nove tehnologije in inovacije. Le na ta način si bodo lahko slovenska podjetja zagotovila večjo dodano vrednost, večjo konkurenčnost na trgu in posledično uspešno poslovanje. Podjetja se morajo vedno hitreje prilagajati spreminjajočem trgu. Ostanejo le tista, ki so se sposobna v čim krajšem času prilagoditi razmeram na trgu. Z uporabo novih tehnologij in inovacij je to mogoče.

Stanje na področju trajnostnega gospodarstva

Pretekla gospodarska in finančna kriza je dokazala, da je trajnost ključni dejavnik tudi za finančne sisteme in gospodarstvo kot celoto. Ukrepi za podporo realnemu gospodarstvu in zmanjšanje družbenega vpliva pretekle krize morajo biti združljivi z dolgoročnimi trajnostnimi cilji in strategijo trajnostne rasti. Trajnostno gospodarstvo je konkurenčna prednost EU v svetu. V Sloveniji pa, na drugi strani, šele poteka integracija trajnostnega razvoja v nacionalno strategijo.

Za krepitev slovenskega gospodarstvo je torej potrebno uspešno integrirati nove trajnostne politike, dvigniti tehnološki nivo gospodarskega razvoja in izkoristiti nove panoge kot je npr. energetska panoga. SKIS si prizadeva za krepitev trajnostnega gospodarstva v Sloveniji. SKIS nudi sistemsko podporo pri razvojnih in inovacijskih dejavnostih pravnih in fizičnih oseb na področju tehnologij za trajnostno gospodarstvo. Z našim delovanjem želimo pomagati slovenskim podjetjem pri prepoznavanju strateških priložnosti, ki jih nudijo inovacije na področju tehnologij trajnostnega gospodarstva in jih usposobiti za povečanje lastne notranje inovativnosti in boljše izkoriščanje inovacij. Na takšen način želimo prispevati k povečani konkurenčnosti slovenskih podjetij in slovenskega gospodarstva.

Zakaj je SKIS pomemben?

Tehnološko inovacijsko vozlišče SKIS v sodelovanju z drugimi pravnimi osebami, podpira tehnološko, razvojno oziroma inovacijsko ter kreativno dejavnost, ki sta ključni za uspešno srednjeročno in dolgoročno poslovanje podjetij in doseganje trajnostnega gospodarstva. Z različnimi dejavnostmi želimo pripomoči k večji seznanjenosti podjetij in bolj uspešnemu dolgoročnemu poslovanju ter krepitvi gospodarskega položaja Slovenije v Evropi. SKIS izvaja in vzpodbuja inovacije na različnih področjih. Inovácija je lahko nova ideja, nov proizvodni ali tehnološki postopek, nov izdelek ali predmet z novimi funkcijami.