Namen in cilji projekta SKIS

Namen

Seznaniti podjetja in posameznike s pomembnostjo poznavanja trendov tehnologij, inovacij in dejavnosti kreativnega gospodarstva ter s prednostmi njihove uporabe. Z raznimi aktivnostmi predstavljamo nove kreativne ideje in trajnostne tehnologije ter spodbujamo njihovo uporabo. Po izvedbi projekta predvidevamo povišanje uporabe novih trendov tehnologije v podjetjih in povečanje njihove konkurenčne prednosti.

Splošni cilj

Projekt SKIS želi pravnim in fizičnim osebam predstaviti postopke za povečanje učinkovitosti inovacijskega in kreativnega delovanja ter jih seznaniti uporabo in prednostmi z novih tehnologij, ki ustvarjajo konkurenčno prednost podjetja in vodijo v trajnostno gospodarstvo.

 

Specifični cilji

  • seznaniti podjetja z novimi trendi tehnologij, inovacij in kreativno dejavnostjo gospodarstva ter njihovimi prednostmi,
  • spodbuditi podjetja k uvedbi novih tehnologij in inovacij ter uporabi najnovejših kreativnih dejavnosti gospodarstva,
  • usposobiti in izobraziti podjetja in širšo javnost o načinu uporabe novih tehnologij in pomenu kreativne dejavnosti gospodarstva,
  • pripomoči k večjem vključevanju inovativnosti in kreativne dejavnosti gospodarstva v strategijo razvoja slovenskega gospodarstva,
  • ozavestiti vodilne kadre - centre moči o pomenu in potencialih in uporabe inovativne in kreativne dejavnosti gospodarstva,
  • svetovati in nuditi strokovno pomoč pri zaščiti industrijske lastnine,
  • omogočiti izmenjavo izkušenj z uporabo novih tehnologij in kreativnih dejavnosti gospodarstva med podjetji,
  • omogočiti sodelovanje podjetij v Sloveniji s sorodnimi podjetji v tujini,
  • zagotoviti tematska srečanja z namenom informirati in povezovati podjetja.