UIP - Univerzitetni inkubator primorske

UIP je podjetje ustanovljeno leta 2006 s strani Univerze na Primorskem in Gea College - Visoka šola za podjetništvo. UIP spodbuja in promovira podjetniško kulturo ter ustvarjanje novih na znanju temelječih podjetij, predvsem med mladimi, študenti, pedagoškimi delavci, raziskovalci in drugimi prebivalci. Med številnimi podjetniškimi idejami izbira inovativne, na znanju temelječe in tržno usmerjene ideje, ki jim skozi proces predinkubacije in inkubacije zagotavlja celovito podporo za razvoj ideje in ustanovitev novih podjetij z visoko dodano vrednostjo in novih raziskovalnih organizacij.

S svojimi storitvami omogoča razvoj novih podjetij, ki se razvijajo iz inovativnih podjetniških zamisli, nastalih v akademskem in gospodarskem okolju. Vanj se lahko vključijo vsi, ki se podajajo na svojo podjetniško pot, obseg in oblika pomoči pa je odvisna od faze inkubacije v kateri se podjetniška skupina nahaja. UIP vas spremlja od začetka razvoja poslovne ideje do ustanovitve lastnega podjetja in uveljavitve na trgu.

Več o podjetju na www.uip.si.