Parsek

Parsek je ponudnik celovitih spletnih rešitev, ki že desetletje premika mejnike razvoja na projektih za referenčne domače in mednarodne naročnike. Sestavlja ga skupina 45 strokovnjakov, ki razume poslovne, trženjske in tehnološke možnosti spletnih tehnologij.

Svojo konkurenčno prednost gradi na aplikaciji tega znanja in veščin na dveh vsebinsko različnih segmentih:

  • Digitalni marketing in razvoj spletnih mest
  • Sistemske informacijske rešitve in e-poslovanje

S kreativno rabo naprednih tehnologij in pristopov Parsek pomaga partnerjem, da svoje komunikacijske in trženjske cilje dosegajo hitreje in učinkoviteje. Pokriva področje digitalnega marketinga in zasnove ter izvedbe spletnih mest. Parsek razvija integrirane informacijske rešitve. S sodobnim pristopom želijo v ustaljene poslovne sisteme vnesti nove kvalitete in s tem ustvariti podjetjem prihranke oziroma vzpostaviti nove prodajne poti.

Več o podjetju na www.parsek.si.